Bredband för företag

För den som driver företag i dagsläget är det extra viktigt med rätt bredband så att arbetsflödet flyter på i verksamheten. Vikten av god kommunikation gäller såväl småföretagare som större etablerade företag. Företagsledare bär ansvar för att rätt bredband finns tillgängligt för medarbetare, men också för företagets kunder. Med bra bredbandslösning kan företaget garantera kunderna åtkomst av de tjänster som erbjuds.

Nedan listar vi några av de faktorer som är viktiga för att bredbandet hos ett företag ska fungera så bra som möjligt och därmed underlätta verksamheten.

Välj bland olika paket

Det är inte ovanligt att bredbandsleverantörerna erbjuder företag olika bredbandspaket. Gemensamt för de allra flesta paket är att de utgör ett kraftfullt startpaket och ett bredband som kan växa med företaget. Det innebär också att det förmånligt kan uppdateras. Ju högre krav man har desto viktigare är det med en bra anslutning så att företaget kan dra maximal nytta av internet i verksamheten.

Säker och stabil uppkoppling

Det är meningslöst med ett bredband som har hög hastighet om inte uppkopplingen fungerar som den ska. När uppkopplingen är stabil slipper ditt företag riskera intäktsbortfall p.g.a. dåligt arbetsflöde i verksamheten. Oavsett i vilken företagssituation man befinner sig i så finns det alltid skräddarsydda lösningar att finna.

Bra service är livsviktigt

Det är givetvis viktigt att bredbandsleverantören kan erbjuda bra och flexibel service om ett plötsligt problem skulle uppstå. En seriös bredbandsleverantör har en kunnig och kompetent kundtjänst och det ska vara lätt för leverantören att dirigera om trafiken om det skulle behövas.

Många erbjuder en grundservice som innebär att problemet ska vara löst inom ett visst antal timmar. Det är alltid en trygghet att på förhand kolla upp vilken hjälp som ingår i aktuellt paket. Tänk dock på att det inte är alla som erbjuder service under helger.

Förtur i nätverket

Det kan vara läge att välja en lösning med förtur i trafik och garanterad bandbredd. När trafiken har förtur så prioriteras den från det lokala nätverket i leverantörens nät, vilket resulterar i bästa möjliga upplevelse.

Trafikens hastighet

Vilken överföringskapacitet som internetanslutningen ska ha kan företaget själv välja och det gäller att ha bra balans för både utgående och inkommande trafik. Hos vissa leverantörer kan man kräva bandbreddsgaranti. Det finns bredband specifikt anpassade för småföretagare och alla hastigheter kan köpas helt utan bindningstid. Vissa leverantörer levererar såväl symmetriska som asymmetriska bandbredder och även mobila lösningar med 4G.

Stabil grund

Företag som verkligen vill ha det bästa har möjlighet att välja lösningar med garanterade hastigheter på exempelvis 2 Mbit/s till 10 Gbit/s. Det ger en stabil grund för företagets kommunikation och kan täcka upp för många olika typer av verksamheter. Givetvis kommer dessa paket med prioriterad trafik och garanterad bandbredd.

Extra säkerhet

En del leverantörer erbjuder aktiv övervakning av bredbandstjänsten. Det är en extra trygghet och säkerhet som medför att akuta krissituationer i princip aldrig ska uppstå.  I tjänsten ingår oftast proaktiv felavhjälpning, alltså att utrustning kontinuerligt övervakas.

Om ett fel ändå skulle inträffa så sker en automatisk registrering om ett felärende till supporten. I dessa fall får ärendet högsta prioritet och support börjar omgående undersöka felet och kontaktar teknisk kontaktperson. Vanligt för dessa typer av tjänster är att felet åtgärdas inom några timmar.  Många företag väljer att ha 4G back-up som installeras på samma adress som den fasta anslutningen och tar automatiskt över vid fel på den fasta anslutningen.

Världsomfattande nätverk

En kompetent och pålitlig leverantör bör kunna erbjuda världsomfattande nätverk. Genom att trafiken går genom eget globalt nät så undviks störningar i större omfattning. Med kraftfulla förbindelser så sträcker sig nätverket till de flesta delar av Europa, USA och Asien.

Fasta IP-adresser

Företag med höga krav brukar kräva eget globalt IP-nät som ger en säker kommunikation med marknadsledande tillgänglighet i Sverige. På så sätt slipper företaget ineffektivitet i trafiken. I dessa typer av paket ingår fasta IP-adresser så att företagets datorer alltid kan identifieras. Med den här typen av grund finns det goda förutsättningar att vidareutveckla företagets kommunikation.

Statistik

De som har ett företagskonto hos bredbandsleverantören får i de flesta fall nyttig statistik över internetförbrukningen genom en säker webbportal. Därtill kan man få SLA-rapporter och information om exempelvis planerade driftstörningar.

Erbjudanden

Inte sällan har bredbandleverantörerna olika förmånliga erbjudanden till nya företagskunder eller när det har blivit dags för förlängning. Det kan betyda att fria betalningsfria månader ingår eller kostnadsfri extra utrustning som exempelvis trådlös router. Kom ihåg att alltid ha koll på hur lång bindningstid man tecknar upp sig på.