Bindningstid

Hur lång bindningstid vill du ha?

Som du redan har sett på bredbandslista.se finns det bredband både med och utan bindningstid. Bindningstiden är den tidsperiod du har tecknat ett avtal för. Om du till exempel har tecknat ett avtal där det står att du ska betala för ett bredbandband i ett år framåt har du alltså fått en bindningstid på 1 år.

Dina skyldigheter

Det här gäller under bindningstiden:

  • Du måste uppfylla ditt avtal och du får inte avsluta ditt abonnemang innan bindningstiden har löpt ut.
  • Du kan säga upp ditt avtal i god tid innan bindningstiden är slut men abonnemanget avslutas inte förrän tiden har löpt ut.
  • Du kan byta bredbandsleverantör under bindningstiden och låta en ny leverantör koppla in ett nytt bredband till ditt hem, men du måste ändå fortsätta att betala för ditt gamla bredband. Observera att om båda bredbanden använder sig av ADSL eller samma kabel måste ditt gamla bredband kopplas ur vilket gör att du inte kan använda det längre fast du betalar för det.

Bredbandsleverantörens skyldigheter

  • Sedan 1 maj får bredbandsleverantören inte ha en längre uppsägningstid än en månad. Det innebär inte att du kan bryta ditt avtal men det betyder att du inte behöver säga upp ditt bredband tidigare än en månad innan avtalet går över till ett tillsvidareavtal efter bindningstiden.
  • Alla bredbandsleverantörer är skyldiga att erbjuda sina kunder ett avtal som inte har en längre bindningstid än 12 månader, däremot brukar det vara billigare att välja en bindningstid på 24 månader.
  • Om operatören vill förändra villkoren i avtalet under bindningstiden måste de ha ett giltigt skäl som står angivet i avtalet för annars har du rätt att säga upp ditt avtal.
  • Operatören måste uppfylla de krav som står angivna i avtalet, till exempel om de utlovar en viss hastighet.

Regler för tillsvidareavtal

När bindningstiden är slut förvandas de flesta bredbandsavtal till ett tillsvidareavtal som gör att din bredbandstjänst löper vidare på obestämd tid. En del bredbandsoperatörer erbjuder tillsvidareavtal redan från början.

  • Om du har ett tillsvidareavtal kan du alltid säga upp det med en månads varsel.
  • Operatören måste informera dig om prishöjningar minst 1 månad i förväg så att du kan säga upp ditt avtal innan ändringen äger rum om du inte gillar den.