Sveriges bredbandsmål

I Sverige har regeringen satt upp ett mål för hur bredbandet ska se ut i Sverige år 2020 och vi har fortfarande en bit kvar innan vi har nått dit.

Bredbandsmålet

Sveriges bredbandsmål består av tre olika delmål, så här ser de ut:

Bredband i världsklass

Sverige ska ha ett bredband i världsklass vilket innebär att bredbandet ska ha en hög bandbredd, vara snabbt och stabilt. Det här anses vara viktigt för Sverige, dels för att internet numera nästan är ett måste för oss privatpersoner och dels för att dagens företag, myndigheter och andra organisationer gynnas av ett riktigt kvalitativt bredband. Det bidrar till ökad konkurrenskraft, högre tillväxt och stimulerar produktivitet och innovationer.

100 Mbit/s till 90 % av befolkningen år 2020

År 2020 ska 90 % av Sveriges befolkning ha tillgång till ett stabilt bredband på minst 100 Mbit/s. Många svenskar har redan tillgång till sådana här hastigheter men vi har fortfarande en lång väg att gå innan 90 % av befolkningen har det. I Kalmar län har bara 34 % av befolkningen tillgång till 100 Mbit/s eller högre, och i Stockholms län (där flest invånare har tillgång till ett bredband på 100 Mbit/s) har 22 % av invånarna fortfarande inte det.

Det största problemet med utbyggnaden av ett så här snabbt bredband är att nå de flesta på landsbygden, men regeringen har lämnat in ett nytt lagförslag som ska göra bredbandsutbyggnaden billigare. Dessutom har de avsatt 3,25 miljarder kr till utbyggnaden.

Sveriges bredbandsmål är betydligt ambitiösare än EU:s gemensamma mål som innebär att 50 % av EU:s befolkning ska få tillgång till ett bredband på 30 Mbit/s.

Alla hushåll och företag ska ha tillgång till nätet

Även de 10 % av befolkningen som inte kommer att ha tillgång till ett bredband på 100 Mbit/s ska i alla fall ha tillgång till ett långsammare bredband eftersom det i längden kommer att bli en nödvändighet för alla svenskar.